Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.06.2019 12:16

Raport o stanie Gminy Michałowice w roku 2018

Wójt Gminy Michałowice realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przedstawia Raport o stanie Gminy.

W prezentowanym Raporcie przedstawione zostało podsumowanie realizacji lokalnych programów i strategii, a także informacja o wykonywaniu uchwał Rady Gminy w 2018 roku. Dokument uwzględnia również zadania realizowane bezpośrednio przez mieszkańców, na wykonanie których z budżetu Gminy przekazano środki w formie funduszu sołeckiego oraz funduszu osiedli. Ponieważ istotnym elementem oceny stanu gminy jest wywiązywanie się z wykonania zadań własnych, w Raporcie zaprezentowano też najważniejsze informacje o stanie oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odbioru odpadów, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska.

Raport o stanie Gminy Michałowice zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy, która odbędzie się 13 czerwca br. Po zaprezentowaniu najważniejszych wniosków wynikających z dokumentu, zostanie przeprowadzona debata, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec Gminy. Osoby, które chcą zabrać głos w debacie muszą najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 12 czerwca do godz. 16.00) złożyć w biurze podawczym (sala obsługi mieszkańców) pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami innych osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada na początku sesji 13 czerwca podejmie decyzję o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj, a także w biurze podawczym  (sala obsługi mieszkańców).

Z Raportem można zapoznać się, pobierając dokument zamieszczony poniżej.

Załączniki

Data publikacji: 03.06.2019 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020 22:06
Wyświetleń: 886
Opublikował: Marcin Bójko
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski