Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2007 09:53

Zarządzenie Nr 173/200 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 października 2007r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 pkt. 1 i art.2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.                
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2007 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta