Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.11.2008 12:09

Zarządzenie Nr 163/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 października 2008 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i art.2 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 - Uchwały Nr XVII/105/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008 - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 04.11.2008 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta