Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Biuro Rady Zakres obowiązków Biura Rady
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko do spraw Kadrowo-Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Rada Gminy, Dyżury Radnych
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Administracyjnych
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Plan pracy
26.07.2006 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Inwestycji i Remontów Zakres obowiązków Referatu Inwestycji i Remontów
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Wójt Zakres obowiązków Wójta
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Plan pracy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Plan pracy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej
26.07.2006 00:00 Modyfikacja Komórki Urzędu
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Władze Gminy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Informatyki Zakres obowiązków stanowiska do spraw Informatyki
26.07.2006 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Gospodarki Komunalnej Zakres obowiązków Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Zastępca Wójta Zakres obowiązków zastępcy Wójta
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kancelaryjnych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kancelaryjnych
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Dodanie Komisje Rady Gminy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Sekretarz Gminy Zakres obowiązków Sekretarza Gminy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Kultury i Spraw Społecznych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych
26.07.2006 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Budżetu i Finansów Zakres obowiązków Referatu Budżetu i Finansów
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Spraw Obywatelskich Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Zamówień Publicznych Zakres obowiązków Referatu do spraw Zamówień Publicznych
26.07.2006 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Sprawozdanie - pliki
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Skarbnik Gminy Zakres obowiązków Skarbnika Gminy
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Plan pracy
26.07.2006 00:00 Modyfikacja Budżet
26.07.2006 00:00 Marcin Walichnowski Dodanie Budżet - zalączniki
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Geodezji i Rolnictwa Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa
26.07.2006 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Planowania Przestrzennego Zakres obowiązków Referatu Planowania Przestrzennego
25.07.2006 16:37 Marcin Walichnowski Modyfikacja Zasada przejrzystości 2005
25.07.2006 12:41 Marcin Walichnowski Dodanie Plan pracy
25.07.2006 12:36 Urszula Bejda Dodanie Rada Gminy, Dyżury Radnych
25.07.2006 12:32 Marcin Walichnowski Dodanie Wójt Zakres obowiązków Wójta
25.07.2006 12:29 Marcin Walichnowski Dodanie Władze Gminy
25.07.2006 04:40 Marcin Walichnowski Dodanie Sprawozdanie - pliki
25.07.2006 03:20 Marcin Walichnowski Dodanie Stanowisko ds. Kancelaryjnych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kancelaryjnych
25.07.2006 03:19 Marcin Walichnowski Dodanie Radcy Prawni Zakres obowiązków Radców Prawnych
25.07.2006 03:18 Marcin Walichnowski Dodanie Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej
25.07.2006 02:59 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Geodezji i Rolnictwa Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa
25.07.2006 02:57 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Planowania Przestrzennego Zakres obowiązków Referatu Planowania Przestrzennego
25.07.2006 02:56 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Kultury i Spraw Społecznych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych
25.07.2006 02:55 Marcin Walichnowski Dodanie Stanowisko ds. Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Administracyjnych
25.07.2006 02:54 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Informatyki Zakres obowiązków stanowiska do spraw Informatyki
25.07.2006 02:53 Marcin Walichnowski Dodanie Biuro Rady Zakres obowiązków Biura Rady
25.07.2006 02:52 Marcin Walichnowski Dodanie Stanowisko do spraw Kadrowo-Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych
25.07.2006 02:50 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Spraw Obywatelskich Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich
25.07.2006 02:49 Marcin Walichnowski Dodanie Sekretarz Gminy Zakres obowiązków Sekretarza Gminy
25.07.2006 02:46 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Budżetu i Finansów Zakres obowiązków Referatu Budżetu i Finansów
25.07.2006 02:45 Marcin Walichnowski Dodanie Skarbnik Gminy Zakres obowiązków Skarbnika Gminy
25.07.2006 02:43 Marcin Walichnowski Dodanie Referat Zamówień Publicznych Zakres obowiązków Referatu do spraw Zamówień Publicznych