Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.04.2023 13:00

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na potrzeby realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w związku z § 7 uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLVIII/513/2022 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na potrzeby realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 9 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 131/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

oraz warsztatu z mieszkańcami, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 18 maja 2023 r. w Sali 220 (II piętro) od godziny 16:00 i ankiety internetowej dostępnej pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/X9T8F4T6Q0Q4A9X3C

Uwagi i opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

 

Wypełniony formularz konsultacyjny można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP do dnia 9 czerwca 2023 r. 

Załączniki

Data publikacji: 28.04.2023 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2023 14:09
Wyświetleń: 41
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski