Urząd Gminy Michałowice
412

MPZP Ostoja

Aktualny etap: Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu z możliwością SKŁADANIA UWAG

Cel sporządzenia planu:

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych tym opracowaniem.

 

Etapy sporządzania: 

  1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
  2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
  3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
  4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
  5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
  6. Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
  7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
  8. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
  9. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
  10. Projekt planu skierowany do uchwalenia

 

Uwaga: Aktualny etap został wytłuszczony powyżej.

 

 

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2022 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2022 08:16
Wyświetleń: 412
Autor: Zofia Przetakiewicz
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz