Urząd Gminy Michałowice
791

MPZP Pruszkowska cz. 2

Aktualny etap: Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii

Cel sporządzenia planu:

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych tym opracowaniem.

 

Etapy sporządzania: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 6. Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
  • ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG
  • tekst projektu planu (udostępniony zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
  • rysunek projektu planu (udostępniony zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
  • prognoza oddziaływania na środowisko (udostępniony zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
 8. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 9. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 10. Projekt planu skierowany do uchwalenia
 11. Plan uchwalony, oczekiwanie na sprawdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego

 

Uwaga: Aktualne etapy zostały wytłuszczone powyżej.

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy
Data publikacji: 10.08.2022 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2022 17:45
Wyświetleń: 791
Autor: Zofia Przetakiewicz
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz