Urząd Gminy Michałowice
1930

MPZP Wiejska

Aktualny etap: Plan uchwalony, oczekiwanie na sprawdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego

Cel sporządzenia planu:

Plan sporządzany jest z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia dotychczasowego planu miejscowego. Od wyroku Gmina Michałowice złożyła skargę kasacyjną zaskarżając wyrok w całości. Celem poniżej wymienionych działań jest sporządzenie planu, w którym doprecyzowane zostaną aspekty, na które m.in. zwrócił uwagę sąd.

 

Etapy sporządzania: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 6. Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z możliwością SKŁADANIA UWAG:
 8. Wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag - zarządzenie w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag
 9. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
  • ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG (do 21 kwietnia 2023 r.)
  • tekst projektu planu (udostępniony na dole artykułu od 15 marca 2023 r.)
  • rysunek projektu planu (udostępniony na dole artykułu od 15 marca 2023 r.)
  • prognoza oddziaływania na środowisko (udostępniona na dole artykułu od 15 marca 2023 r.)
  • termin dyskusji publicznej: 3 kwietnia godz. 17:00, Sala Multimedialna na parterze
 10. Wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag - zarządzenie w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag
 11. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 12. Projekt planu skierowany do uchwalenia
 13. Plan uchwalony, oczekiwanie na sprawdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego

 

Uwaga: Aktualny etap został wytłuszczony powyżej.

 

 

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy

Załączniki

Data publikacji: 24.05.2022 22:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2023 08:37
Wyświetleń: 1930
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz