Urząd Gminy Michałowice
11.10.2018 14:43

Petycja

Data złożenia petycji: 07.08.2018

Przedmiot petycji:

Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowości Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski;

Podmiot wnoszący petycję:

petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach (petycja zawiera zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach);

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 3 miesięcy od daty 6 listopada 2018

Zasięgane opinie: opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O WYCOFANIE WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE W DNIU 23 GRUDNIA 2016 R. O ZGODĘ NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA CELE NIELEŚNE, STANOWIĄCE DZIAŁKI LEŚNE NALEŻĄCE DO OSÓB PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRANICA, GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

 

Do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 612 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 07.08. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 6 listopada 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

(Stanowisko Wójta i Rady Gminy)

 

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie petycji przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” podjęte 30 sierpnia 2018 r. na XXXV sesji Rady Gminy Michałowice nie jest odpowiedzią na petycję w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Jest ono jedynie reakcją na działania Towarzystwa Komorowianie polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w kwestii prywatnego lasu w Granicy.

Data publikacji: 11.10.2018 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2019 14:14
Wyświetleń: 90
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski