Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.07.2018 14:20

Projekty uchwał wnoszone na XXXIV sesję Rady Gminy

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022
Projekt_1 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Projekt_2 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice
Projekt_3 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
Projekt_4 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego.
Projekt_5 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” – edycja Gminy Michałowice.
Projekt_6 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:36

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice”
Projekt_7 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice i Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich oraz firmą Nextbike Polska S. A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Rower Gminny oraz Veturilo.
Projekt_8 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice i Gminą Miasto Pruszków oraz firmą Nextbike Polska S. A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Rower Gminny oraz Pruszkowski Rower Miejski.
Projekt_9 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
Projekt_10 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś.
Projekt_11 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice
Projekt_12 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:47

Projekt uchwały

W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach
Projekt_13 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice
Projekt_14 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś
Projekt_15 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/415/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o.
Projekt_16 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres trzech lat lokalu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach
Projekt_17 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres trzech lat budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie
Projekt_18 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 250/5, 250/7 oraz 250/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice
Projekt_19 Data publikacji: 12.07.2018 14:32, data modyfikacji: 12.07.2018 14:32
Data publikacji: 12.07.2018 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 14:47
Wyświetleń: 69
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż