Urząd Gminy Michałowice
27.04.2018 15:02

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice - ETAP II ”

Niniejszym zawiadamiamy, że został rozstrzygnięty Konkurs architektoniczno  – urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice - ETAP II ”

 

Termin składania prac upłynął 23.04.2018 r. Do tego terminu wpłynęły 2 oferty. Warunki określone w Regulaminie Konkursu spełniła 1 praca, która została poddana ocenie przez Sąd Konkursowy.

 

W dniu 26.04. 2018 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego.

 

Sąd Konkursowy przyznał NAGRODĘ wysokości 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto) dla Pracy nr 1, wykonanej przez:

 

LS-Projekt, Pracownia Architektury Krajobrazu,

Maciej Sikorski,

ul. Okulickiego 19A/15,

05-825 Grodzisk Maz.

 

Uzasadnienie:

Sąd konkursowy w trakcie oceny dokonanej na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu wziął pod uwagę propozycje rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, ich atrakcyjność użytkową, realność rozwiązań i dostępność konserwacji/pielęgnacji w trakcie eksploatacji/użytkowania terenu Parkingu przeznaczonego do realizacji w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice - ETAP II ”.

 

Sąd Konkursowy uznał przedstawione w pracy zagospodarowanie za udane i spełniające oczekiwania Organizatora Konkursu, oraz przyszłych użytkowników.

 

Data publikacji: 27.04.2018 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 15:02
Wyświetleń: 129
Autor: Arkadiusz Binio
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki