Urząd Gminy Michałowice
13.03.2017 14:18

OBWIESZCZENIE GK.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

 

     W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 08 marca 2017 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 111.2017, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia na działce o nr ewid. 268/1, we wsi Sokołów na terenie gminy Michałowice.

 

   Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z dokumentacją można się zapoznać
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach (pok. 106), w dniach:

 

  • Poniedziałek               9:00 – 17:00
  • Wtorek-Piątek            8:00 – 16:00
Data publikacji: 13.03.2017 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2017 11:42
Wyświetleń: 20
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki