Urząd Gminy Michałowice
31.03.2017 13:20

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2016 ROK

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w 2016 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U z 2016,poz. 1870 z późn. zm.).

Wykaz osób fizycznych - podatek od nieruchomości, rolny, leśny

 

l.p.

Imię i Nazwisko

Nr konta

Data wystawienia

Rodzaj ulgi

kwota

Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty

1

Maria Wyłkowyska

1010082

1018979

14.01.2016

umorzenie

1666,00

względy ekonomiczne

2

 

Jadwiga Pióro

 

1048173

 

20.05.2016

rozłożenie

Na raty 

 

  726,00

 względy ekonomiczne

3

Józef Wall

 

1129344

 

20.10.2016

rozłożenie na raty

 2613,00

względy ekonomiczne

4

Małgorzata Kruczyk

2907006

15.12.2016

rozłożenie na raty

  582,00

względy ekonomiczne

5

Agnieszka Cendrowska

 

9139953

 

 

15.12.2016

 

umorzenie

 

  821,00

względy ekonomiczne

6

Ewa Stochwicz

 

 

1018742

 

15.12.2016

 

umorzenie

 

 1476,00

względy ekonomiczne

7

Renata Drzazgowska-Karlicka

9120065

30.11.2016

Rozłożnie na raty

11868,80

względy ekonomiczne

 
Wykaz osób prawnych - podatek od nieruchomości, rolny, leśny

 

l.p.

Imię i Nazwisko

Nr konta

Data wystawienia

Rodzaj ulgi

kwota

Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty

1

SPZZOZ w Pruszkowie

90130035

12.07.2016

umorzenie

19431,00

ważny interes podatnika

2

SPZZOZ w Pruszkowie

90130035

25.10.2016

umorzenie

 90808,00

Ważny interes podatnika

 

Umorzenia Odpady komunalne

 
l.p.
 
Imię i Nazwisko
Nr konta
Data wystawienia
 
Rodzaj ulgi
 
Kwota
Przyczyna umorzenia
 
1
Małgorzata
Pękala
106772
22.01.2016
 
umorzenie
1013,00 zł.
 względy ekonomiczne
2
Maria
Wołkowyska
104659
 
28.01.2016
 
umorzenie
1075,60 zł.
 
 względy ekonomiczne
3
Mariusz
Żukowski
106016
15.06.2016
umorzenie
1285,04 zł.
względy ekonomiczne
4
Regina
Siemieniuk
106558
5.07.2016
umorzenie
945,00 zł.
względy ekonomiczne
5
Tomasz
Kostempski
2535
26.08.2016
umorzenie
660,10 zł.
względy ekonomiczne
6
Ewa
Stochwicz
106634
17.08.2016
umorzenie
688,25 zł.
względy ekonomiczne
7
Paweł Wojciechowski
106732
12.08.2016
umorzenie
558,00 zł.
względy ekonomiczne
8
Jolanta
Żołyńska
105200
2.11.2016
umorzenie
504,16 zł.
względy ekonomiczne
 

Podatek od środków transportowych

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

Nr konta

 

Data wystawienia

 

Rodzaj ulgi

 

kwota

 

Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty

1

JAWOR-Bracia Jaworscy Sp.j.

 

500223

 

27.06.2016

 

umorzenie

 

12 655,70

względy ekonomiczne

 
 
 

Załączniki

Data publikacji: 31.03.2017 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 14:11
Wyświetleń: 141
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż