Urząd Gminy Michałowice
998

Obszar Komorów - część IV obejmująca fragment wsi Granica.