Urząd Gminy Michałowice
682

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.