Urząd Gminy Michałowice
732

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.