Urząd Gminy Michałowice
656

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.