Urząd Gminy Michałowice
745

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.