Urząd Gminy Michałowice
749

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.