Urząd Gminy Michałowice
717

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.