Urząd Gminy Michałowice
705

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.