Urząd Gminy Michałowice
762

Obszaru Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.