Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.09.2018 09:21

Projekty uchwał wnoszone na XXXVI sesję Rady Gminy

Projekt uchwały

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.
Projekt_1 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Projekt_2 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
Projekt_3 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Projekt_4 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym
Projekt_5 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice.
Projekt_6 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.
Projekt_7 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023
Projekt_8 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Projekt_9 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

Zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
Projekt_10 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1, położonego w budynku przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Projekt_11 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 395/3, 395/12
Projekt_12 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 220/15, działkę ewid. nr 220/29 oraz działkę ewid. nr 220/11.
Projekt_13 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów - Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 115/14
Projekt_14 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 437/6 oraz działkę ewid. nr 437/8
Projekt_15 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 695/1, położonej w Granicy, w gminie Michałowice
Projekt_16 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 172/1 oraz na części działki ewid. nr 172/3, położonych w Michałowicach-Wsi, w gminie Michałowice
Projekt_17 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 481/2, położonej w Regułach, w gminie Michałowice
Projekt_18 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:23

Projekt uchwały

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 641 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice
Projekt_19 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:33

Projekt uchwały

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 14/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice

Projekt_20 Data publikacji: 28.09.2018 09:21, data modyfikacji: 28.09.2018 09:33

Projekt uchwały

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Projekt_21 Data publikacji: 28.09.2018 09:33, data modyfikacji: 28.09.2018 09:33

Projekt uchwały

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Projekt_22 Data publikacji: 28.09.2018 09:33, data modyfikacji: 28.09.2018 09:33

Projekt uchwały

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Projekt_23 Data publikacji: 28.09.2018 09:33, data modyfikacji: 28.09.2018 09:33
Data publikacji: 28.09.2018 09:21
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2018 09:33
Wyświetleń: 83
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż