Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
637

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia


ZAGROŻENIE POŻAROWE

 

- W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego należy:

- Niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia i wezwać straż pożarną - numer alarmowy 998 lub 112.

- We własnym zakresie przy użyciu dostępnego sprzętu, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym.

- Przystąpić do ewentualnej ewakuacji ludzi i mienia. Ewakuacja nie może wywołać paniki, która może być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.

- Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje właściciel obiektu.

- Pożarom oprócz ognia towarzyszą zazwyczaj duże ilości wydzielającego się dymu, który potrafi być niebezpieczny. Dym może być bezpośrednią przyczyną prowadzącą do zgonu.

- W przypadku kiedy zostałeś odcięty w jakimś pomieszczeniu i nie masz możliwości ucieczki, podstawową czynnością jaką powinieneś wykonać jest uszczelnienie drzwi. Można w tym celu posłużyć się namoczonymi ręcznikami umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed przedostawaniem się trującego dymu do środka.

 


ZALANIA I PODTOPIENIA, WEZBRANIA RZEK

 

Groźne są nie tylko wielkie rzeki, ale także niewielkie rzeczki, strumienie, kanały, często nazywane rzekami.

Przez teren Gminy Michałowice przepływają 3 rzeki Utrata, Raszynka i Zimna Woda.
Zagrożenie powodziowe powodują także intensywne opady.

 

Pamiętaj katastrofie zalania, podtopienia, powodzi nie można zapobiec, ale można ograniczyć jej negatywne skutki.

 

Szczególnie zagrożonymi miejscami Gminy Michałowice są:

- teren wzdłuż doliny rz. Zimna Woda, sołectwo Nowa Wieś,

- teren wzdłuż doliny rz. Utrata, sołectwa Komorów Wieś, Pęcice Małe i Pęcice,

- teren wzdłuż doliny rz. Raszynka, sołectwo Michałowice Wieś.

Zagrożenie zalaniami i podtopieniami na dużą skalę występuje na skutek spływu wód roztopowych (topnieniem śniegu i lodu, na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu.

Przed zagrożeniem:

- zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania.

- znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych, wywieszonych ogłoszeniach i komunikatach, takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy,

- naucz domowników jak odłączyć zasilanie w energię elektryczną oraz dopływ gazu,

- omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed zagrożeniem oraz ustalcie sposoby komunikowania.


W przypadku zaistnienia zagrożenia:

- bądź przygotowany do ewentualnej samoewakuacji /ewakuacji/, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku,

- zabezpiecz swój dom przed zalaniem lub podtopieniem (workami z piaskiem lub innymi materiałami, powynoś rzeczy na wyższe kondygnacje i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),

- zabezpiecz dla domowników żywność, wodę, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.

W czasie zagrożenia:

- włącz radio lub telewizor w celu uzyskania komunikatów o zagrożeniu, czytaj treść wywieszanych komunikatów i ogłoszeń,

- stosuj się do zaleceń odnośnie sposobu postępowania,

- jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.

 

Po sygnale do samoewakuacji /ewakuacji/:

- wyłącz instalacje domowe,
- zabezpiecz dom,

- zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,

- nie wchodź do niesionej wezbranej wody (pamiętaj, że nawet 15 cm fala wody może cię przewrócić),

- zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,

- nie używaj w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute,

- zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z zalaniami i podtopieniami.

Po zagrożeniu:

- słuchaj komunikatów, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy otrzymasz potwierdzenie, że jest to w pełni bezpieczne,

- pozostań poza zasięgiem wylanych wód (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,

- wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,

- przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj, żeby zostały sprawdzone przez fachowców,

- zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),

- wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,

- zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez uprawnione służby lub osoby z nimi współpracujące,

 


MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

 

- Nagłe opady śniegu, ataki mrozu, mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach.

- Niska temperatura może doprowadzić do odmrożenia i wychłodzenia ciała co może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.

- W wyniku odmrożenia może dojść do trwałego uszkodzenia części ciała.

- Typowymi objawami tego urazu są: zaczerwienienie, znaczne wychłodzenie, utrata czucia i bladość odmrożonych części ciała (najczęściej palce nóg i rąk, policzki, nos, małżowiny uszne).

- W wyniku wychłodzenia temperatura ciał spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenie świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, senność, poczucie wyczerpania.

Pamiętaj!

- Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą.

- Udziel pomocy osobie wyziębionej, przed nadejściem pomocy medycznej rozpocznij powolne ogrzewanie osoby, zdejmij przemarznięte ubrania, okryj ciało kocem i folią aluminiową,

Przed nadejściem mrozów i zamieci śnieżnych:

- Przygotuj swój dom do zimy: uszczelnij poddasze i ściany, uszczelnij drzwi i okna.

- Zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zimy: żywność, która nie wymaga gotowania, zapas wody, sól kamienną i piasek, zastępcze źródło światła i ogrzewania, zapasowe baterie do latarek.


W czasie śnieżnej burzy i wielkich mrozów:

- Nie wychodź z domu, słuchaj komunikatów radiowych o warunkach pogodowych, jeżeli musisz wyjść z domu, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową, powiadom kogoś o docelowym miejscu podróży.

- Na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne pożywienie oraz kilka butelek wody.

- Obserwuj czy nie występują u ciebie objawy odmrożenia lub wychłodzenia - jeżeli to stwierdzisz konieczna będzie natychmiastowa pomoc medyczna.

Jeżeli utknąłeś w drodze:

- Nie szukaj sam pomocy, pozostań w samochodzie chyba, że pomoc jest w widocznej odległości.

- Okryj się kocem i uruchamiaj silnik co 10 minut włączając ogrzewanie i zewnętrzne światła samochodu dla wentylacji uchyl lekko okno.

- Wykonuj co jakiś czas lekkie ćwiczenia ruchowe dla utrzymania krążenia krwi.

 


WICHURY

 

Komunikaty ostrzegawcze przekazywać dla ludności, jeśli przewidywana prędkość wiatru może osiągnąć powyżej 25 m/s, a dodatkowo jeśli przewidywana prędkość wiatru będzie przekraczać 30 m/s (huragan) ostrzec wszystkich właścicieli obiektów budowlanych o zabezpieczeniu obiektów.

 

Przed silnymi wiatrami

- Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie zagrożenia.

- Naucz wszystkich członków rodziny, jak wyłącza się gaz, elektryczność i wodę.

- Przypomnij sobie telefony do policji i straży pożarnej, włącz radio, telewizor na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

- Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed zagrożeniem oraz ustalcie sposoby komunikowania

 

W okresie ostrzeżenia o silnych wiatrach

- Ostrzeżenie o silnych wiatrach jest ogłaszane, gdy istnieje możliwość nadejścia wichury w okresie najbliższych 12 - 24 godzin.

- Słuchaj w środkach przekazu komunikatów o sytuacji.
- Pozamykaj i zabezpiecz okna.

- Sprawdź sprawność samochodu, może być potrzebny do samoewakuacji.

- Wnieś do domu przedmioty, które mogą być „porwane” przez wichurę, umocuj przedmioty, które nie mogą być wniesione do wewnątrz.

- Podczas silnej wichury, huraganu nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, nie jedź samochodem jeśli nie musisz.

- Jeśli nie ewakuowałeś się i pozostajesz w domu nie zbliżaj się do okien.

- Uważaj na zerwane przewody sieci elektrycznej.

 


UPAŁY

 

- Należy ograniczać do minimum przebywanie w słońcu w okresie najintensywniejszego działania jego promieni ( w godzinach 10 ÷14).

- Stosuj kremy ochronne, szczególnie chroń przed słońcem twarz i głowę.

- Uzupełnianie opalenizny w solarium nie jest wskazane dla zdrowia skóry.

- Stosuj zacienienia okien, które są oświetlane przez słońce. Zacienienie okien może znacznie zredukować ilość ciepła docierającego do domu.

- Przebywanie wewnątrz pomieszczeń jest lepsze niż na zewnątrz. W najniższym poziomie budynku jest chłodniejsze powietrze.

- Powinno się zwiększyć ilość wypijanych płynów (najlepiej niegazowanych), unikaj obfitych posiłków, spożywaj raczej owoce, warzywa.

- Nie stosuj w czasie przebywania w upale schładzania ciała zimną wodą.

- Ogranicz prace fizyczne w czasie największej operacji słonecznej.

- W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych skontaktuj się z lekarzem.


STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Stan nadzwyczajny w postaci klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowe określa Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku, (Dz.U. z 2017 r., p. 1897)

Jak wskazuje ustawa stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.  Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. Przepis ten podporządkowuje administrację jednoosobowemu kierownictwu zarówno na poziomie całego kraju, jak i na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w czasie prowadzonej akcji ratowniczej na danym obszarze. Działaniami tymi w zależności od obszaru na jakim wprowadzono stan klęski żywiołowej, kierują odpowiednio:

 - wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, gdy stan ten został wprowadzony   na obszarze jednej gminy,

- starosta, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu,

- wojewoda, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa,

- minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do którego zakresu działania należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej i ich usuwanie, a w sytuacjach szczególnych określonych w ustawie minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

Przyjęcie przez ustawodawcę zasady jednoosobowego kierownictwa podczas prowadzonej akcji przeciwdziałania następstwom klęski żywiołowej ma na celu zagwarantowanie sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Należy pamiętać, że w przypadku powstania katastrofy lub klęski żywiołowej w akcji ratowniczej bierze udział wiele organów i instytucji, ważne jest więc należyte zharmonizowanie ich działań. Wspomniane wyżej podmioty ponoszą jednak główną odpowiedzialność za przebieg prowadzonej akcji ratowniczej. Osoby te mogą i powinny kierować działaniami innych podmiotów biorących udział w akcji, wydając w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie decyzje i polecenia.


KATASTROFA BUDOWLANA

 

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:
- wybuchami gazu,

- obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków,
- tąpnięciami.

 

Opuszczając dom (mieszkanie):
- wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną,

- zabierz ze sobą jeśli to możliwe, dokument tożsamości, ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze,
- zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi,

- o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno, jeśli to możliwe.

 

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):
- nawołuj pomocy – ułatwi ratownikom lokalizację.
 

Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

- powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach, które pozostały jeszcze w pomieszczeniach oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),

- jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej,

- nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne,
- jeśli doznałeś obrażeń zgłoś się do punktu medycznego,

 

Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom Staż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

 


WYPADKI DROGOWE

 

- Prawie zawsze w wypadkach drogowych, w których są ranni i zabici, poszkodowanych ratują uczestniczący w tych wypadkach użytkownicy dróg.

- Użytkownicy dróg nie zawsze potrafią udzielić pomocy poszkodowanym. Jeśli nie wiesz jak ratować poszkodowanego nie podejmuj żadnych działań w konkretnym wypadku drogowym, możesz pogorszyć stan ofiar wypadku.

- Zabezpiecz miejsce wypadku zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Po uzyskaniu informacji co do ilości ofiar i ich stanu zawiadom pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję.

- Jeżeli nie ma zabitych lub rannych, uczestnicy wypadku powinni niezwłocznie usunąć pojazdy z miejsca wypadku, aby nie powodowały zagrożenia dla ruchu drogowego.

- Jeżeli są ranni lub zabici, zabezpiecz miejsce wypadku, włącz światła awaryjne, ustaw ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

- W razie dużych zniszczeń pojazdów nie wolno siłą wyciągać poszkodowanych przed przybyciem pomocy.

 


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

 

Ostrzeganie ludności o zagrożeniu TŚP przeprowadza się za pomocą:
- syren alarmowych (dzwonów, gongów),

- komunikatów nadawanych przez środki łączności oraz przez patrole policji, straży pożarnej lub innych służb porządkowych,
- komunikatów nadawanych przez rozgłośnie radiowe oraz telewizję.
 

Postępowanie:

- Stosować się ściśle do poleceń nadawanych w komunikatach sił ratowniczych i porządkowych.

- Ewakuować się zawsze w kierunku prostopadłym do kierunku wiejącego wiatru.
- Nie podejmować nieskoordynowanej ewakuacji.
 

Jeżeli jesteś w budynku:
- pozostań w budynku,
- wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
- poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
- zamknij szczelnie drzwi i okna,

- wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
- znajdź pomieszczenia bez okien,

- unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
- unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
 

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
- znajdź najbliższy zamieszkany budynek,

- w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
- umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,

- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

 


JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM

 

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić do najbliższego Komisariatu Policji.

 

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:

- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),

- treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd przedmiotu.

 

Jak się przygotować i jak się zachować:

- pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc,

- zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu,
- zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia,

- pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

- do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,

- po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,

- należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,

- przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
- podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać,

- pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,

- po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,

- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),

- identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,

- ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,

- jeśli parking dla pojazdów jest w strefie zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

 


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI

http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/poradniki/555,Poradniki.html

 


JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/poradniki/555,Poradniki.html

Data publikacji: 20.10.2009 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 12:52
Wyświetleń: 637
Autor: Kazimierz Wojciechowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż