Urząd Gminy Michałowice
359

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014

1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice za 2013r.

2.Analiza działalności wójta, w tym realizacji uchwał, zawartych umów, płatności faktur i   sposobu załatwiania skarg .

3.Analiza i opiniowanie skarg, zażaleń oraz pism kierowanych do komisji.

4.Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych z  2013r.

5.Kontrola działalności i realizacji budżetu w wybranych jednostkach   organizacyjnych gminy.

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018 10:35
Wyświetleń: 359
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski