Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Obszaru stanowiącego wschodnią część wsi Sokołów po obu stronach drogi powitowej do Janek obejmujący działki o nr ew. od 207/1 do 262, 393/3, 395/1, 397/2 i 397/3.