Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVI/114/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 14:58

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 14:59

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2004 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/112/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:01

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:02

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI / 110 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:06

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 890, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XVI/109/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r. 16.10.2006 15:09

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r. 16.10.2006 15:14

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XVI/107/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r. 16.10.2006 15:18

w sprawie opłat administracyjnych za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

czytaj więcej

Uchwała XVI/106/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:21

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2004.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:23

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. 16.10.2006 15:25

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

czytaj więcej