Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 18.12.2014 13:35

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 14:12

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 14:08

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 1290 oraz na części działki ew. 1291, położonych w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice, stanowiących własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 13:52

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 13:45

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 13:36

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 13:27

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2014 13:25

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

czytaj więcej