Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 03.11.2014 12:06

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:52

w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew. nr 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:49

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:45

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:42

w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014- 2016”

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:41

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:39

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:35

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2014 13:31

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej