Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 01.07.2015 11:13

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:50

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:48

zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:46

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 2,00 ha, położonej w Granicy, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:44

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 0,36 ha, położonej w Granicy,
w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:39

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 1,00 ha, położonej w Granicy,
w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2015 15:38

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 7,16 ha, położonej w Granicy,
w gminie Michałowice.

czytaj więcej