Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/52/2015 22.05.2015 14:03

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/51/2015 29.05.2015 15:29

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/50/2015 29.05.2015 15:49

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/49/2015 29.05.2015 15:52

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/48/2015 29.05.2015 16:00

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/47/2015 29.05.2015 16:04

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Wsi, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/46/2015 29.05.2015 16:10

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/44/2015 29.05.2015 16:26

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/45/2015 29.05.2015 16:16

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/43/2015 29.05.2015 16:30

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

czytaj więcej

Uchwała nr VII/42/2015 22.05.2015 14:04

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 151/1, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania – ul. Grabowej.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/41/2015 22.05.2015 14:06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr VII/40/2015 22.05.2015 14:07

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/39/2015 22.05.2015 14:08

w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/38/2015 22.05.2015 14:09

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »