Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIII/144/2016 22.02.2016 14:29

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/143/2016 22.02.2016 14:29

w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/142/2016 22.02.2016 14:28

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/141/2016 22.02.2016 14:27

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/140/2016 22.02.2016 14:26

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/139/2016 22.02.2016 14:25

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/138/2016 22.02.2016 14:23

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/137/2016 22.02.2016 14:22

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/136/2016 22.02.2016 14:21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 618/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/135/2016 22.02.2016 14:20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 215, położonej w obrębie ewid. Sokołów, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/134/2016 22.02.2016 14:19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 771, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/133/2016 22.02.2016 13:07

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2016.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/132/2016 22.02.2016 13:05

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/131/2016 22.02.2016 12:39

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 2/2016 22.02.2016 14:31

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2015 r.

czytaj więcej
1 2 »