Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała nr XXI/261/2017 01.03.2017 15:27

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 628/1, 628/3, 628/6, 628/14 628/26, 628/36, 628/43.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/260/2017 06.03.2017 14:13

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/259/2017 06.03.2017 14:11

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/258/2017 01.03.2017 15:19

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice
na lata 2016-2023”


czytaj więcej