Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/311/2017 21.09.2017 13:19

zmieniająca Uchwalę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/312/2017 21.09.2017 13:21

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/313/2017 21.09.2017 13:23

zmieniająca uchwałę nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/314/2017 21.09.2017 13:24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/315/2017 21.09.2017 13:26

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/316/2017 21.09.2017 13:26

zmieniająca uchwałę nr XXV/298/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/317/2017 21.09.2017 13:37

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/318/2017 21.09.2017 13:40

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, w ośmioletnią szkołę podstawową.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/319/2017 21.09.2017 13:42

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komorowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/320/2017 21.09.2017 13:43

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Michałowicach, w ośmioletnią szkołę podstawową.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/321/2017 21.09.2017 13:46

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1249, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle

czytaj więcej

Uchwała nr XXVI/322/2017 21.09.2017 13:47

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 692/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/323/2017 21.09.2017 13:48

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek ewid. nr 461/4 i 461/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/324/2017 21.09.2017 13:50

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/325/2017 21.09.2017 13:52

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 776, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły


czytaj więcej
1 2 »