Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
305

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr VIII

13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji i wyniki głosowania

1. Sprawy porządkowe.


Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt stanowiska w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu masztów nadawczych oraz rozwiązań komunikacyjnych projektowanej siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach na terenie Gminy Michałowice. – głosowanie Jako punkt 6..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Magdalena Bronisz, Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Magdalena Bronisz, Paweł Kordys

2. Debata na temat raportu o stanie Gminy Michałowice.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania.


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2018.

Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2018..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2018.

Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2018..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

6. Stanowisko w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu masztów nadawczych oraz rozwiązań komunikacyjnych projektowanej siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach na terenie Gminy Michałowice

Głosowano w sprawie:
Stanowiska w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu masztów nadawczych oraz rozwiązań komunikacyjnych projektowanej siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach na terenie Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

7. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

9. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 07.06.2019 11:22
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:31
Wyświetleń: 305
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski