Urząd Gminy Michałowice
151

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XI

9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

 1. Sprawy porządkowe

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad.

  Wyniki głosowania
  ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (15)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

  2. Podjęcie uchwał w sprawie

  1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 -2023

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwałyz autopoprawką zmieniającej uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 -2023 .

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  BRAK GŁOSU (7)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

  2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019r.

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019r z autopoprawką.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  BRAK GŁOSU (1)
  Anna Wyszomirska
  NIEOBECNI (1)
  Anna Kamińska
   
Data publikacji: 05.09.2019 14:39
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019 12:17
Wyświetleń: 151
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż