Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
466

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XIII

28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
Sprawy porządkowe z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Głosowano w sprawie:
zdjęcie punktu 23 z porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adriana Król-Popiel

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2020-2023,


Głosowano w sprawie:
powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Joanna Kowalczyk Jarosław Hirny-Budka Joanna Chilarska .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2020-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Anna Kamińska

2) wybór ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2020-2023,

Głosowano w sprawie:
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2020-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

3) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4) rozpatrzenie skargi z dnia 19 lipca 2019r.,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi z dnia 19 lipca 2019r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5) rozpatrzenie skargi z dnia 30 lipca 2019r.,
 

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi z dnia 30 lipca 2019r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

6) rozpatrzenie skargi z dnia 7 sierpnia 2019r.,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi z dnia 7 sierpnia 2019r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

7) rozpatrzenie petycji z dnia 29 maja 2019r.,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 29 maja 2019r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

8) rozpatrzenie petycji z dnia 2 lipca 2019r.,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 2 lipca 2019r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

10) dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,

Głosowano w sprawie:
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

11) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (3)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

12) zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego,

Głosowano w sprawie:
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Kordys

13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę uchwałę Nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022”, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019-2022”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019-2022”,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/451/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXXVI/451/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

16) regulamin przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wniosku Pani Adriany Król-Popiel zamiana nazwy Stypendium Wójta Gminy Michałowice na Samorządowe Stypendium Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
PRZECIW (6)
Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Biskot, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

Głosowano w sprawie:
regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
wniosek w sprawie przerwania obrad w dniu dzisiejszym i wznowieniu w dniu 29.10.2019 o godzinie 16:00.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Biskot

17) przystąpienie Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,

Głosowano w sprawie:

przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Kamińska
BRAK GŁOSU (1)
Katarzyna Parzyńska

18) przystąpienie Gminy Michałowice do stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”,

Głosowano w sprawie:
przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

19) powołanie Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu,

Głosowano w sprawie:
powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

20) wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 40/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 40/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Anna Kamińska

21) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 350/11, 356/7 oraz 352/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 350/11, 356/7 oraz 352/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

22) wyrażenie zgody na oddanie w najem na okres kolejnych trzech lat lokalu użytkowego nr II, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych trzech lat lokalu użytkowego nr II, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

23) ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska

24) nadanie nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Adriana Król-Popiel

25) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowice oraz wydzierżawiania, i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowice oraz wydzierżawiania, i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Michałowice z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (2)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

6. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

7. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na VIII, IX, X, XI sesji kadencji 2018-2023.

8. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

10. Sprawy wniesione.


 

Data publikacji: 16.10.2019 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:23
Wyświetleń: 466
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski