Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
200

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXII

18 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

Porządek obrad :

 1.  Sprawy porządkowe.

  Głosowano w sprawie:
  rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2020/2021.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  NIEOBECNI  (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad z autopoprawką..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Michałowice.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Gminy Michałowice..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Michałowice.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Gminy Michałowice..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Michałowice.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy Michałowice..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  5. Debata na temat raportu o stanie Gminy Michałowice w 2019 roku.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) projekt uchwały dot. udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania,

  Głosowano w sprawie:
  udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  PRZECIW (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  2) projekt uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019,

  Głosowano w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  3) projekt uchwały dot. udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2019,

  Głosowano w sprawie:
  udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2019,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  PRZECIW (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  4) projekt uchwały dot. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego,

  Głosowano w sprawie:
  uchwały dot. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  5) projekt uchwały dot. wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

  Głosowano w sprawie:
  uchwały dot. wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie..

  Wyniki głosowania
  ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (8)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

  6) projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2020/2021

  Głosowano w sprawie:
  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2020/2021.

  Wyniki głosowania
  ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (11)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
  BRAK GŁOSU (2)
  Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska
  NIEOBECNI (2)
  Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


  7. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

  8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

  9. Sprawy wniesione.
   

 

Data publikacji: 12.08.2020 08:37
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2020 14:37
Wyświetleń: 200
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski