Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 253/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 252/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 250/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 248/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 247/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 243/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 242/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 241/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 239/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2014

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 238/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2013.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 237/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie wyznaczenia celów do analizy na rok 2014.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 235/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 234/A/2013 11.06.2015 15:58

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” o numerze POIG.08.03.00-14-220/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 234/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 233/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »