Urząd Gminy Michałowice
27.06.2019 13:40

DT_2019_01

167
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"
Termin składania ofert upłynął: 01.07.2019 godzina: 15:00

Gmina Michałowice zaprasza do wzięcia udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice" (Nr ref. DT_2019_01)

 

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia.

Dialog techniczny zamawiający prowadzi  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Służy on pozyskaniu przez zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę specjalistyczną (ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców) informacji, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Załączniki

Data publikacji: 27.06.2019 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 09:30
Wyświetleń: 167
Autor: Tomasz Łoziński
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński