Urząd Gminy Michałowice
04.06.2020 11:09

ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line

169
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 18.06.2020 godzina: 10:00

Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18 czerwca 2020 o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/XnvJgmROYik

 

Załączniki

Załącznik nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
STWiOR ul. Bugaj_Kanalizacja Data publikacji: 04.06.2020 11:09, data modyfikacji: 04.06.2020 11:09
Data zmiany: 16.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/XnvJgmROYik
Data publikacji: 04.06.2020 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 12:40
Wyświetleń: 169
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka