Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIII/ 302 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 11:54

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/301/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 11:56

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/300/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 11:58

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/299/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 11:59

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/298/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:01

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII / 297 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:02

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/296/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:03

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

czytaj więcej