Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r. 27.07.2006 11:09

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/304/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r. 27.07.2006 11:45

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/303/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r. 27.07.2006 11:46

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej