Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 13:18

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 roku 01.12.2009 11:59

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/257/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. 01.12.2009 11:13

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:48

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/255/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:43

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/254/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:38

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/253/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:36

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/252/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. 27.11.2009 12:31

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2010 r.

czytaj więcej

Uchwala Nr XXXVII/251/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. 27.11.2009 11:52

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 13:59

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/249/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 11:35

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 13:07

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/247/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:55

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 27.11.2009 12:59

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/245/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. 01.12.2009 13:44

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej