Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
89

Projekty uchwał wnoszone na XXIX sesję Rady Gminy

Projekt 1

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Projekt 2

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2018–2022.

Projekt 3

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice.

Projekt 4

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

Projekt 5

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017- 2019”

Projekt 6

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”

Projekt 7

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”

Projekt 8

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

Projekt 9

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 995/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice

Projekt 10

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 369/10 oraz działkę ewid. nr 370/2.

Projekt 11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 742

Projekt 12

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 87/9

Projekt 13

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. nr, 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5.
Data publikacji: 12.12.2017 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 13:18
Wyświetleń: 89
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż