Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr X/91/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 roku 08.11.2011 14:01

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na bezczynność Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 roku. 08.11.2011 13:58

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

czytaj więcej

Uchwała Nr X/89/2011 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r. 08.11.2011 13:57

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

czytaj więcej

Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r. 08.11.2011 13:44

zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.

czytaj więcej