Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 27.11.2012 15:17

zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 15:12

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 12:06

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 11:51

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 11:39

zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 11:00

zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 10:57

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 10:55

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 09:46

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2013r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.11.2012 09:22

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.11.2012 16:24

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.11.2012 15:09

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

czytaj więcej