Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 PLN / 30.000 euro

Postępowanie nr: ZP.271.1.2192.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.01.2021 godzina: 00:00
„Dostawa pomp firmy Grundfos wraz z modernizacją szaf sterowniczych pompowni
w przepompowniach ścieków na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.2199.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.01.2021 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych

Postępowanie nr: ZP.271.1.2028.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.01.2021 godzina: 13:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację przedszkola w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.2147.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.01.2021 godzina: 00:00
„Sporządzenie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.2028.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 05.01.2021 godzina: 13:00
Opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację przedszkola w Nowej Wsi
Data zmiany: 05.01.2021
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 05.01.2021 r. o godz. 13.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/tDSTZ1QR9-Q

Postępowanie nr: ZP.271.1.2075.2020

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2020 godzina: 12:00
Budowa wpustów ulicznych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.2005.2020

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2020 godzina: 12:00
Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.1963.2020

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2020 godzina: 14:00
Remont i wymiana progów spowalniających na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.1773.2020

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2020 godzina: 11:00
Posadowienie na terenie ogrodu „ROD Michałki” lamp solarnych oraz naprawa i modernizacja bramy wjazdowej

Postępowanie nr: ZP.271.1.1819.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 03.11.2020 godzina: 12:00
„Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”

Postępowanie nr: ZP.271.1.1809.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2020 godzina: 10:00
„Pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania pn. : „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice””

Postępowanie nr: ZP.271.1.1560.2020

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2020 godzina: 12:00
„Modernizacja automatyki na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.1758.2020

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2020 godzina: 11:00
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.1743.2020

Termin składania ofert upłynął: 21.10.2020 godzina: 11:00
Wykonanie nasadzeń drzew z gatunku wierzba płacząca na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.1466.2020

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2020 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice