Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.85.2019

Termin składania ofert: 30.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.84.2019

Termin składania ofert: 30.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Część I - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Część II – Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.83.2019

Termin składania ofert: 29.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.80.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
„Część I - Przebudowa ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie”
„Część II – Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach”

Postępowanie nr: ZP.271.2.70.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego
Data zmiany: 03.10.2019
Zamawiający publikuje formularz oraz kosztorys ofertowy
Data zmiany: 04.10.2019
Zamawiający na wniosek Wykonawcy przedłuża termin składania ofert na dzień 9.10.2019 r. na godz. 12.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.65.2019

Termin składania ofert: 29.08.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Data zmiany: 07.08.2019
Modyfikacja Ogłoszenia w zakresie specyfikacji zamawianego sprzętu.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji w Tabeli 2 wiersz 5 wprowadzając nową treść:
„Parametry pamięci masowej: Dysk w technologii SSD o pojemności minimum 500GB”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.50.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 11:00
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice , Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.47.2019

Termin składania ofert: 24.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Michałowice - modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.46.2019

Termin składania ofert: 19.06.2019 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.44.2019

Termin składania ofert: 11.06.2019 godzina: 11:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.35.2019

Termin składania ofert: 24.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy,
w gminie Michałowice
Data zmiany: 20.05.2019
Modyfikacja Ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.34.2019

Termin składania ofert: 14.05.2019 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej.