Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2017

Termin składania ofert: 09.08.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.77.2017

Termin składania ofert: 04.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2017

Termin składania ofert: 28.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.69.2017

Termin składania ofert: 20.07.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2017

Termin składania ofert: 19.07.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.60.2017

Termin składania ofert: 12.07.2017 godzina: 12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.58.2017

Termin składania ofert: 04.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.57.2017

Termin składania ofert: 03.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.51.2017

Termin składania ofert: 29.05.2017 godzina: 10:00
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.

Postępowanie nr: Otwarty konkurs ofert

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2017 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.23.2017

Termin składania ofert: 13.02.2017 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg.

Postępowanie nr: ZP.271.1.05.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.01.2017 godzina: 12:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji w gminie Michałowice

Postępowanie nr: Zarządzenie Nr 247/2016

Termin składania ofert upłynął: 23.01.2017 godzina: 16:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2017 rok

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.100.2016

Termin składania ofert: 21.09.2016 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016 – 2023

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.70.2016

Termin składania ofert: 10.06.2016 godzina: 11:00
Zakup i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice