Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2016

Postępowanie nr: Zarządzenie Nr 247/2016

Termin składania ofert upłynął: 23.01.2017 godzina: 16:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2017 rok

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.100.2016

Termin składania ofert: 21.09.2016 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016 – 2023

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.70.2016

Termin składania ofert: 10.06.2016 godzina: 11:00
Zakup i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.59.2016

Termin składania ofert: 11.05.2016 godzina: 12:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.50.2016

Termin składania ofert: 21.04.2016 godzina: 11:00
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.41.2016

Termin składania ofert: 05.04.2016 godzina: 12:00
ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Data zmiany: 21.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 05.04.2016 r. godz. 12:00
Data zmiany: 31.03.2016
Nastąpiła modyfikacja nr 2 treści ogłoszenia.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.36.2016

Termin składania ofert: 24.03.2016 godzina: 12:00
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 18.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 24.03.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.27.2016

Termin składania ofert: 01.03.2016 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg”

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs

Termin składania ofert: 25.02.2016 godzina: 15:00
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Termin składania ofert: 26.02.2016 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016