Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.03.2016 15:57

ZP.271.1.36.2016

51
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 24.03.2016 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Czyszczenia instalacji osadników i  separatorów benzyn zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej,
  2. Odbioru i unieszkodliwiania odebranych odpadów niebezpiecznych o kodzie 13 05 08* w postaci mieszaniny odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach powstałych podczas czyszczenia,
  3. Przeglądów instalacji separatorów z częstotliwością raz na 6 miesięcy,
  4. Dokonywanie wpisu do „ksiązki eksploatacji separatora” po wykonaniu czyszczenia lub przeglądu.
  5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice,
    05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2016 r. o godz. 12:00

 

 

Załączniki

Data zmiany: 18.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 24.03.2016 r. godz. 12:00
Data publikacji: 14.03.2016 15:57
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:07
Wyświetleń: 51
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski