Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.113.2017

Termin składania ofert: 30.11.2017 godzina: 12:00
Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - utwardzenie drogi dojazdowej.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Termin składania ofert: 23.10.2017 godzina: 12:00
Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.96.2017

Termin składania ofert: 19.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.
Data zmiany: 12.10.2017
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 19.10.2017 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.92.2017

Termin składania ofert: 02.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.86.2017

Termin składania ofert: 30.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy Kolonii - zamawiana rowu na rurociąg.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.84.2017

Termin składania ofert: 28.08.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2017

Termin składania ofert: 09.08.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.77.2017

Termin składania ofert: 04.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2017

Termin składania ofert: 28.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.69.2017

Termin składania ofert: 20.07.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2017

Termin składania ofert: 19.07.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.60.2017

Termin składania ofert: 12.07.2017 godzina: 12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.58.2017

Termin składania ofert: 04.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.57.2017

Termin składania ofert: 03.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.51.2017

Termin składania ofert: 29.05.2017 godzina: 10:00
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.