Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2015

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Termin składania ofert: 22.01.2016 godzina: 16:00
Zarządzenie Nr 263/2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2016 rok

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.139.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.138.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.137.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.125.2015

Termin składania ofert: 02.12.2015 godzina: 11:00
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.113.2015

Termin składania ofert: 10.11.2015 godzina: 12:00
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Data zmiany: 05.11.2015
Udzielono odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 10 listopada 2015 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.111.2015

Termin składania ofert: 09.11.2015 godzina: 12:00
Zakup i dostawa do siedziby urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi
Data zmiany: 04.11.2015
Udzielono odpowiedź na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 9 listopada 2015 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.85.2015

Termin składania ofert: 02.09.2015 godzina: 12:00
Remont dróg – równanie i profilowanie

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs

Termin składania ofert: 08.09.2015 godzina: 15:00
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.72.2015

Termin składania ofert: 21.07.2015 godzina: 12:00
Wykonanie Mobilnego miasteczka ruchu drogowego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.67.2015

Termin składania ofert: 08.07.2015 godzina: 12:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.47.2015

Termin składania ofert: 03.06.2015 godzina: 12:00
Remont Urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.42.2015

Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.41.2015

Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego po gminie Michałowice