Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2015 11:02

ZP.271.1.113.2015

81
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Termin składania ofert: 10.11.2015 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby urzędu 16 zestawów komputerowych wraz z monitorami i systemami operacyjnymi oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży producenta. Minimalne parametry wymagane dla oferowanego sprzętu wymieniono w załączniku nr 1

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2015 r. o godz. 12.00

Załączniki

Data zmiany: 05.11.2015
Udzielono odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 10 listopada 2015 r. godz. 12:00
Data publikacji: 30.10.2015 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 81
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski