Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2018

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.73.2018

Termin składania ofert: 16.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.72.2018

Termin składania ofert: 03.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.50.2018

Termin składania ofert: 27.06.2018 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.09.2018

Termin składania ofert: 19.01.2018 godzina: 12:00
Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji.
Data zmiany: 16.01.2018
Opublikowano korektę do treści ogłoszenia.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 19.01.2018.