Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.104.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2019 godzina: 12:00
Usunięcie awarii na odwodnieniu w Regułach przy ul. Topolowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.103.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Bodycha w Opaczy- Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.100.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2019 godzina: 12:00
Remont ul. Parkowej w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2019 godzina: 11:00
Remont progów zwalniających na terenie gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.87.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2019 godzina: 12:00
Wykonanie utwardzenia przejścia dla pieszych z przebudową ogrodzenia

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.86.2019

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2019 godzina: 12:00
Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.84.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na część I - Przebudowę ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie, część II – Przebudowę ul. Ryszarda w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.85.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.80.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Część I - Przebudowa ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie” oraz „Część II – Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.70.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.72.2019

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2019 godzina: 12:00
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2019 godzina: 12:00
Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno -prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Jagodowej w Pęcicach